Ofta uppstår behovet av gallerdörrar när försäkringsbolag kräver en högre säkerhetsklassning på dörren samtidigt som estetiska begränsningar i fastighetens utformning gör att den befintliga dörren inte får bytas ut. Då monteras en gallerdörr på insidan av dörren. Våra gallerdörrar uppfyller de krav som försäkringsbolagen ställer.

Gallerdörren kan anslutas till befintligt passersystem och öppnas med nyckel, kodlås, mobiltelefon eller tag.

DSC_8035_red

Kontakta oss

  • Behöver du kopiera nyckel eller byta lås?
  • Är det dags att se över passersystemet eller säkerhetssystemet?
  • Har du frågor om kameraövervakning?

Kontakta oss