Kameraövervakning för alla behov

Vi hjälper våra kunder att skapa effektiva kamerabaserade övervakningssystem som uppfyller gällande regler och standarder. Våra kunder består av företag, butiker och privatpersoner med varierande övervakningsbehov.

Vi inleder varje uppdrag genom att tillsammans med kunden göra en behovsanalys för att säkerställa att det kameraövervakningssystem som vi rekommenderar uppfyller förväntningarna. När kravspecifikationen är klar projekterar vi kameraövervakningssystemet utifrån behovsanalysen och planskisser.
Slutligen installerar vi all hårdvara för kameraövervakningen, driftsätter systemet och utbildar kunden. När systemet väl är i drift kan vi erbjuda serviceavtal för att säkra funktionalitet över tid.

Tillsammans med våra partners erbjuder vi även kompletta integrerade system för kamerabevakning och larm.

När ni köper system via oss är det ni som äger alla produkterna. Ni avgör vilken typ av åtgärd som ska ske vid ett larm. Om ni vill att larmet ska kopplas till en larmcentral hjälper vi er med anslutningen.

DSC_4911_red
DSC_8043

Kameraövervakning som en del av ett integrerat system

Vi installerar ofta passersystem och dörrautomatik tillsammans med kameraövervakningen. Med ett komplett integrerat system gör man en samlad insats för hela säkerhetssystemet.

När behövs tillstånd för kameraövervakning?

Tillstånd för kameraövervakning krävs om man avser att övervaka en plats som är fritt upplåten för allmänheten. Detta gäller oavsett om det platsen är ett offentligt eller privat område. Strikt privata utrymmen eller områden som inte anses upplåtna för allmänheten är bostäder, villatomter, trappuppgångar i flerfamiljehus eller utrymmen och områden på arbetsplatser där allmänheten inte tillåts uppehålla sig.

Södra Vägens Låsservice AB kan stötta med kunskap och erfarenhet vid tillståndsansökan.

DSC_8350

Kontakta oss

  • Behöver du kopiera nyckel eller byta lås?
  • Är det dags att se över passersystemet eller säkerhetssystemet?
  • Har du frågor om kameraövervakning?

Kontakta oss