Säkerhetssystem måste alltid fungera och består ofta av många olika delar som ska verka tillsammans och fungera i alla lägen. Över tid kan det uppstå slitage som till slut kan påverka funktionaliteten. Därför rekommenderar vi regelbundna kontroller och erbjuder förmånliga serviceavtal för alla våra kunder. Med ett serviceavtal utför vi årskontroll av systemet och säkerställer funktion, reparerar och byter batteri vid behov. Ofta kräver tillverkaren av systemet att årliga kontroller utförs, för att garantin ska kunna åberopas. Vi arbetar miljömedvetet, reparerar om möjligt och byter ut om det krävs. Dessutom har vi ett mycket stort sortiment av reservdelar.

DSC_4911_red