En av Sveriges främsta specialister på värdeskåp

Vi tillhandahåller godkända värdeskåp för olika skyddsbehov och är certifierade värdeskåpstekniker av SBCS. Vi har försett kunder med värdeförvaring i över 70 år.
I takt med att bankkontoren försvinner, förvinner också möjligheten till värdeförvaring i bankfack. Det har skapat en ökad efterfrågan på säker förvaring för att skydda värdepapper och värdesaker från stöld och brand.
I vår butik kan du se en utställning av våra värdeskåp och träffa västra Sveriges främsta specialister på värdeskåp.

Värdeskåp och kassaskåp
nycklar

Våra värdeskåp

Värdeskåp kan delas upp i olika grupper beroende på vad de ska skydda emot. Försäkringsbolag och myndigheter kan ange vilken säkerhetsklassning som behövs för att uppfylla försäkringskriterierna.
Vi tillhandahåller många typer av värdeskåp:

  • Säkerhetsskåp – För att skydda mot inbrott
  • Kassaskåp – För att skydda mot inbrott
  • Dokumentskåp – För att skydda mot brand
  • Nyckelskåp – För att skydda mot inbrott

Certifierade värdeförvaringstekniker

Vi är av SBCS certifierade värdeförvaringstekniker. Certifieringen intygar att vi lever upp till de högt ställda krav som myndigheter och försäkringsbolag ställer på oss när vi jobbar med värdeförvaring. Det är en garanti för kunskap, kvalitet och etik inom värdeförvaring.
Läs mer om varför du ska anlita en certifierad värdeförvaringstekniker här.

Auktoriserad lasmastare
butik

Installation och service

Värdeskåp är av tunga och ofta besvärliga att flytta. När du köper ett värdeskåp från oss kan vi hjälpa till med både transport och fastbultning.
Förr användes enbart nycklar men idag har dessa ersatts av elektronik som behöver ses över regelbundet. Vi erbjuder serviceavtal för att underhålla värde- och kassaskåp.

Kontakta oss

  • Behöver du kopiera nyckel eller byta lås?
  • Är det dags att se över passersystemet eller säkerhetssystemet?
  • Har du frågor om kameraövervakning?

Kontakta oss